Tiến độ dự án: Diamond Flower Tower đến 28/02/2014

Đến 28/02/2014, dự án: Diamond Flower Tower đạt theo kế hoạch của Chủ Đầu Tư

Tiến độ cụ thể:

Công trình hiện hoàn thành thi công bê tông cốt thép đến tầng 29 ( cos +124.5m). Đang tiếp tục thi công dầm sàn tầng 30.

Xây thô và trát hoàn thiện

+ Khối văn phòng: Hoàn thành xây trát đến tầng 16.

+ Khối căn hộ: Hoàn thành xây thô đến tầng 20

- Thi công hệ thống kỹ thuật M&E khối căn hộ từ tầng 16 đến tầng 19.

- Lắp dựng hệ khung nhôm mặt dựng đến tầng 18

 

Hotline: 0942 036 833