Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa, Hòa Bình Green City sẽ đi vào giai đoạn bàn giao căn hộ cho khách hàng. Mỗi ngày, đều có hàng ngàn công nhân vẫn đang làm việc hết sức khẩn trương trên công trường để đảm bảo kịp tiến độ đề ra của chủ đầu tư.

Chủ đầu tư dự án Hòa Bình Green City sẽ dừng bán căn hộ tại đây kể từ ngày 15/3 để cân nhắc phương án tăng giá.

Tiến độ dự án: Diamond Flower Tower đến 28/02/2014

Đến 28/02/2014, dự án: Diamond Flower Tower đạt theo kế hoạch của Chủ Đầu Tư 

Hotline: 0942 036 833